За нас

Кои сме ние? Ние сме всички тези, които осъзнават, че от социалното устройство на обществото зависи хармоничното развитие на човека! Всички тези, които създават благата – духовни и материални, но никога не са определяли живота на Земята, пътя на човечеството!

Дойде време да се вземем в ръце!

Ние сме група ентусиасти, вярващи в едно ново социално устройство, което ще промени света. Ние отричаме лидерството, защото творческия дух не може да се направлява дори и от най-прогресивната доктрина. Ние сме отворени към всяка идея, която дава простор на човека за духовно израстване и просперитет! Бъдете един от нас!