ПРИНЦИПИ на ПИК

ПРИНЦИПИТЕ на Професионалния изборен кодекс /ПИК/на движението “БЕЗ партии и политици”

1. Нали високо професионалното общество е гаранция за просперитет и благоденствие?! Тогава защо не избираме най-изявените в своето ПРОФЕСИОНАЛНО поприще личности за ръководители на обществото и държавата?! Това налага ПЪРВИЯ принцип на ПИК: БРАНШОВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В МЕСТНАТА ВЛАСТ! Всеки професионалист най-добре познава „кухнята” на своята професия. Само професионалната гилдия може да избере НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ свой общински съветник, който ще защитава най-ефективно техните интереси!
Мотивация: Всяка гилдия има интерес да бъде представена в местната управа!

2. Всяка дейност е зависима от по-висшата инстанция. За да върви работата, всяка инстанция има интерес да работи в екип с ръководството. Това налага ВТОРИЯ принцип на ПИК: РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ВСЯКО НИВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА СЕ ИЗБИРА ПРЯКО И ЯВНО ОТ ЕКИПА, КОГОТО РЪКОВОДИ! Такъв избор създава предпоставки за колективна съпричастност към проблемите на управлението и солидарна отговорност с ръководителя. Такова управление е винаги ПРОЗРАЧНО!
Мотивация: Всеки проявява интерес, защото успеха и благополучието му зависи от управлението.

3. Делегирайки правата си на непознати хора, винаги ще има вероятност избирателите да бъдат измамени! Затова ТРЕТИЯ принцип на ПИК е: ВСЕКИ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОЯ ИЗБОР! Следователно, всеки може да избира САМО този, когото лично познава и може да му упражнява пряк и ефикасен контрол! Такъв контрол е възможен само над прекия ръководител, затова САМО него можеш да избираш!
Мотивация: Личната отговорност мотивира всеки да търси отговорност!

4. Избрали веднъж своя ръководител/представител/, електората губи интерес към контрол и отговорност, затова се налага ЧЕТВЪРТИЯ принцип на ПИК: КЛАСИРАНИЯ НА ВТОРО МЯСТО ПРЕТЕНДЕНТ ОБЯВЯВА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЕТИТЕ ОБЕЩАНИЯ ОТ ФАВОРИТА И ПРОВЕЖДА ИЗБОРИ БЕЗ НЕГО И НЕГОВИЯ ЕЛЕКТОРАТ! Ако няма такъв, всеки може да обяви ръководителя за провалил се!
Мотивация: Амбициозния за ръководител е мотивиран за бъде критик!

5. Животът е динамичен, но ръководството обикновено се оставя на инерцията след като спечели поста си, затова се налага ПЕТИЯ принцип на ПИК: ИЗБОРИТЕ СА НЕПРЕКЪСНАТИ И ПОСТОЯННИ! По всяко време ПРОВАЛИЛ се ръководител може да бъде сменен!
Мотивация: Това цели запазване на ДИНАМИКАТА в управлението!

6. Кметът и цялото ръководство на общината се избира от общинските съветници! Кметът е и депутат във виртуалния парламент! Той участва и в избора на областната управа, областния управител – в избора на министрите, а министрите в избора на премиер. ШЕСТИЯ принцип на ПИК е: ВСЕКИ РАБОТИ НА СВОЕТО МЯСТО, А КОМУНИКАЦИЯТА, ОБСЪЖДАНЕТО И ГЛАСУВАНЕТО НА ПРАВИЛА, ЗАКОНИ И КАЗУСИ СТАВА ПО ИНТЕРНЕТ! Прозрачното управление не се нуждае от лично присъствие и губене на време на нито един ръководител.
Мотивация: Времето е ЦЕННОСТ, която ще се котира в обществото.

7. В определен период от живота си хората имат различни приоритети. Например, лекарка има деца, чието образование я вълнува повече от професията й, затова иска да гласува в учителската гилдия. Това налага СЕДМИЯ принцип на ПИК: ВСЕКИ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ИЗБОРИТЕ НА ДРУГА ГИЛДИЯ, НО САМО ТАМ! Съвременния човек има високи критерии, затова не може да се ограничават неговите интереси и ценности!
Мотивация: СВОБОДАТА на съвременния човек е най-ценния капитал, който създава предпоставки за творчески и осмислен живот.

8. НАРОДНО управление се осъществява „отдолу нагоре”. Народа може да участва ПРЯКО в управлението единствено на местно ниво. От това произтича ОСМИЯ принцип на ПИК: ТОЛЕРИРА СЕ ВСЯКА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ НА ВСЕКИ В ОБЩЕСТВОТО! Така се изграждат ценности на съзидателност в младото поколение и перспектива за израстване в обществото. Това е действителната ПРЯКА демокрация!
Мотивация: Всеки се чувства значим за съдбата на народа!

Оставете централната власт! Създайте НАРОДНО управление в местната власт още на тези избори! Изберете си СВОИ общински съветници, които ще изберат цялото ръководство на общината! Пряка демокрация се осъществява на местно ниво, чрез ЯВНИ избори за пълна ПРОЗРАЧНОСТ на управлението!

2 thoughts on “ПРИНЦИПИ на ПИК

  • Ужас ,по големи глупости не бях чел от 1986 на сам ! Като стигнах обаче до осмият ви принцип на право се смях с глас ! Ако наистина искате нещо да се промени намерете някой професионалист да ви пренапише платформата ! С 25 годишни списвачи от социалните медии не съава ! Още повече ако са с нездрави симпатии към соца и комунистическите идеи ! Успех ! 😉

  • Идеята като такава не е лоша, но не отчита човешките и националните
    стремежи към индивидуализъм и себеобогатяване, симпатии към роднини, приятели….То и социализмът е справедлива идея.Но се изроди. Танцова стъпка назад и сме в най-мафиотския организиран капитализъм, израснал на обогатена почва.Как ще се отличават клеветите от критиките?Кой ще назначи съдиите?

Вашият коментар