МАНИФЕСТ на Нова Етика – Нов Свят

Ще успеем да променим света, когато най-после проумеем че:

  • Можем да се уповаваме единствено на себе си, никога на политиците. От това следва, че политиците и партиите им са излишни, защото те не обединяват обществото, а го разделят.
  • Можем да изпитваме само любов,защото сме създадени от Божията любов. От това следва, че църквите и религиозните доктрини са излишни, защото те насаждат в душите ни страхопочитание, а не любов.
  • Можем да творим само добро, защото всичко друго е суета. От това следва, че законите са излишни, защото те принизяват величието на човешкия дух, като се осмеляват да го санкционират, без да осъждат факторите, които го деформират.
  • Можем да желаем само мир и да го заявим на народите от цял свят, защото зачитаме техните права, нрави, обичаи, култура, бит, език, религия и територия. От това следва, че армията е излишна, защото тя е оръдие за вмешателство и насилие.
  • Можем да се радваме на живота като открием великолепието на простите неща, които ни обкръжават. От това следва, че трябва да се откажем от догмите в образователната система, които зомбират разума, деформират чувствата и правят младите нещастни. Това е престъпление и всеки възрастен е отговорен!
  • Можем да бъдем отговорни и за действията на държавната власт! От това следва, че не трябва да плащаме данъци, когато властта извършва престъпления. Защото това ни прави солидарни и престъпни.
  • Можем да бъдем разумни – властта (статуквото) не се сменя чрез избори. От това следва, че гласувайки, независимо за кого, ние избираме статуквото.
  • Можем да бъдем личности, отстоявайки своята съвест, доблест и възгледи. От това следва, че трябва да изявяваме безусловно истината, без страх и колебание. Обратното ни прави лакеи, а не личности.
  • Можем да …………. твой ред е. Можем и време е да го пожелаем! От това следва, че трябва само да си спомним и да повярваме в думите на Исус: „И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде.“

 

Душата е най-нежния зов, най-смиреното дихание. Чуй я!