Category Archives: Идеология

ВЛАСТТА трябва да е ПРОЗРАЧНА, а не ЗАДКУЛИСНА!

17/01/2016 / Ради Чухлев / Идеология

Когато властта е прозрачна, тя служи на народа. Когато властта е задкулисна, тя служи на престъпниците. ПАРИТЕ трябва да са СРЕДСТВО, а не ЦЕЛ! Когато парите са средство, те служат на прогреса. Когато парите са цел, те служат за експлоатация. ТРУДЪТ трябва да е ТВОРЧЕСТВО, а не ПРЕПИТАНИЕ. Когато трудът е творчество, той е радост! […]

Read More

ОСНОВЕН принцип на Професионалния изборен кодекс

17/01/2016 / Ради Чухлев / Идеология

Изборът на ръководители на обществото и държавата е най-висшия израз на отговорност пред този народ и бъдещото му поколение! Затова, този който не може да упражнява пряк и ефикасен контрол върху избрания от него ръководител, той НЕ МОЖЕ да носи и отговорност! Следователно, той НЯМА право да избира! Всеки ще избира ЯВНО само този ПРЯК […]

Read More

НОВИЯТ ПРИНЦИП

17/01/2016 / Ради Чухлев / Идеология

Партийната система не дава възможност на талантливите, да се изявят. В партиите съществува принцип – лансиране ЕДИНСТВЕНО на послушковците. Затова всеки политик се обгражда със себеподобни лакеи. Именно идолопоклонството е онази същностна черта на бездарния, за което той се държи като „удавник за сламка“. Той няма с какво да блесне, освен с вярна служба на […]

Read More

Капанът, който ни е поставило статуквото

17/01/2016 / Ради Чухлев / Идеология

Има една единствена подписка или петиция, или усилие което си струва да се направи. Тя е по въпросът с властта. Този въпрос е регламентиран в чл. 1-ви от Конституцията и дава право единствено и само на Партията да притежава власт, а гражданите независимо от нивото на своята обединеност, нямат право на власт. Но нали те […]

Read More

Смяната на партийната система е наложителна

17/01/2016 / Ради Чухлев / Идеология

Партийното общество доказа невъзможността да бъде модел за развитие. Самата партийна доктрина се основава на разделението на обществото, затова е в противоречие с ценностите на съвременния човек. Няма съвременник, който ще приеме общество разделено на привилегировани и онеправдани, на „наши“ и „ваши“ за нормално! С какво да заменим партийната система? Всяка идеология се базира на […]

Read More

Как ще започне смяна на системата?

17/01/2016 / Ради Чухлев / Идеология

С девиза: „Искаме свой представител в общинската власт!“ На пръв поглед това изглежда твърде безобидно, но това бележи краха на партийната система! Когато дори само един професионален бранш изпрати своя представител, партийната централа губи контрол над него, а медиите губят давление над избирателите му! Единствените, които ще контролират, и, естествено, ще носят отговорност, са неговите […]

Read More

ДВАТА ПРИНЦИПА на изборност

17/01/2016 / Ради Чухлев / Идеология

По ПАРТИЙНИЯ изборен кодекс (при всички партии) избраният ТАЙНО на всички нива на управлението ръководител, защитава интересите на партията си (паразитните креатури).Затова властта не може да бъде прозрачна, защото защитава престъпни ценности! По ПРОФЕСИОНАЛНИЯ изборен кодекс (при всички професии) избрания ЯВНО И ПРЯКО ръководител, защитава интересите на гилдията си (съзидателния народ). Затова управлението е прозрачно, […]

Read More

ИЗБОРИ 2013

17/01/2016 / Ради Чухлев / Идеология

Нали професионално ориентираното общество е гаранция за просперитет и благоденствие? Тогава защо не избираме по професионален принцип най-изявените професионално българи за ръководители на обществото и държавата? Защото политиците, тази паразитна прослойка от некадърници, ще загубят превилегиите си. Партиите им са тези, които разделят обществото и го противопоставят, създавайки изкуствени противоречия с едничката цел –господство и […]

Read More

Прозрачно управление – Пряка демокрация – БЕЗ партии и политици

17/01/2016 / Ради Чухлев / Идеология

В древна Гърция, където се зародила „демокрацията” като най-висша форма на социално управление, правото да гласува имал само този, който „може да носи оръжие”. Всички останали били пренебрегнати! Защото единствено войнът е защитавал народ и родина, затова е било чест, но и голяма отговорност! Днес всички имат право да гласуват, да делегират правото на някой […]

Read More

Демокрацията е измама – Изборите са фарс

17/01/2016 / Ради Чухлев / Идеология

Правото на свободен избор е фарс, защото „познаваш” избраника единствено от медиите! А всеки знае, че медиите са купени! Те изграждат ореол на идеален образ, с който народа бива подведен! Каква е тази „демокрация”, която си служи с измама?! Делегирал веднъж правата си, народа престава да е фактор в управлението! Така, вместо да си избира […]

Read More

Previous Posts