БЕЗ партии и политици

Смяната на партийната система е наложителна

17/01/2016 / Ради Чухлев / Идеология

Партийното общество доказа невъзможността да бъде модел за развитие. Самата партийна доктрина се основава на разделението на обществото, затова е в противоречие с ценностите на съвременния човек. Няма съвременник, който ще приеме общество разделено на привилегировани и онеправдани, на „наши“ и „ваши“ за нормално!

С какво да заменим партийната система?

Всяка идеология се базира на концепцията: „Как да бъде организирано обществото, за да се развива в най-добри условия.“ /Друг е въпросът, дали това се спазва!/

Високия професионализъм на обществото е гаранция за просперитет, а от там – на благоденствие. Само такова общество създава материални и духовни блага, конкурентно способни на пазара. У нас професионализма е на много ниско, да не кажа на примитивно ниво. Това в крайна сметка се отразява на жизнения стандарт на народа ни. Затова трябва да се създадат стимули за професионалното му израстване и усъвършенстване. Такова може да предложи само ПРОФЕСИОНАЛНОТО представителство в управлението на обществото и държавата. Демократичния плурализъм може да се реализира на професионален принцип, а не на партиен.

Всеки професионален бранш си избира с ЯВЕН вот своя общински съветник. Той не е на щат и участва в управлението на общината с присъствието си на общинските сесии. Неговия мажоритарен избор се основава на целевата му предизборна програма, чието НЕизпълнение в срок, моментално го лишава от правото да заема този пост. Неговото място заема втория номиниран от първите избори кандидат, при същите отговорности и последствията при тяхното неизпълнение. Контролът може да се осъществява от неговите колеги по интернет. Ако и той се провали, провеждат се нови избори. Изборния процес ще бъде непрекъснат на всички нива в управлението на обществото и държавата.

На същия принцип общинските съветници си избират измежду тях своите преки ръководители. Провалът от неизпълнението на поетите отговорности го връщат в изходната позиция. Чрез преки и явни избори ще бъдат избирани всички ръководни длъжности: кмет, шериф, садии, прокурори, директорите на училища, болници, държавни предприятия, спортни и културни сдружения…. всичко! Подчинените пряко ще контролират и избират ръководителите си! Няма по-ефикасен контрол от контролът на колегите!

Светът стои на прага на Нова ера! Съвременния човек дори да има по-висок жизнен стандарт, това не го удовлетворява, защото стремежът му към материални блага осакати душата му, отне свободата му, престана да живее в хармония със себе си, да бъде това, което Е – Творец на собствения си живот. Не е далеч времето, когато това натрупване на недоволство ще избие в социални трусове, в насилие и терор. Хората не могат да осъзнаят генезиса на социалния недъг. Те си мислят, че проблема е някъде другаде, но не и в тях самите! Че правилата и ценностите на обществото диктуват поведението им, а не обратното. Че са хванати в капан, и нямат изглед за спасение.
А всъщност има!
Професионалното социално устройство е наистина много по-задълбочено като идеология, за да се осъзнае лесно, защото животът е станал твърде меркантилен, а възгледите – потребителски. Зараждащата се идеология е коренно различна по морал и етичност, затова не намира лесно почва в душите на хората. Казвам „душите“, защото съзнанието им е обременено от митовете на АНТИхуманното общество, където човек се чувства ОТДЕЛЕН от общото, чужд на всички и всичко! И точно тук е сгрешен ЧИПЪТ на загиващата цивилизация!

2 thoughts on “Смяната на партийната система е наложителна

  • По всичко личи, че е необходима смяна на партийната система, промени в Конституцията, реформи във всички социално-икономически и политически сфери…това, който може да мисли, го осъзнава, но народа е като стадо овце, не може да мисли, а гледа др. овца да него, ако тя тръгне и останалите поемат след нея.

  • Към предните точки нямам забележки,но струва ми се тук има неразбиране на нещата.Да приемем че професионалистите са 100,и всеки прави програма по своята специалност.Един обещава да оправи пътищата,друг да строи евтини апартаменти,трети да направи лечение и образование безплатно и т.н.Парите са краен брой и не стигат за всичко.Кой ще прецени кое да е с приоритет?Или всички трябва да напуснат поста си.

Вашият коментар