БЕЗ партии и политици

Народно движение „БЕЗ партии и политици”

17/01/2016 / Ради Чухлев / Идеология

Време е народа да вземе съдбата си в свои ръце. През цялото си съществуване човечеството е търпяло деспотизма на онези негови членове, които притежавайки власт са потискали, ограбвали и унижавали трудовия народ. Време е тези съзидателни хора да определят социалното устройство на обществото! Те да бъдат ръководителите! Техните морални и професионални качества да определят облика на обществото ни!

Такова социално устройство е възможно, когато народа избира своите представители на професионален принцип, не на партиен! Всеки професионален бранш познава най-добре своите кадри и знае на кого може да разчита, който ще защитава интересите им в местното управление. Затова избира мажоритарно чрез ЯВЕН избор своя представител в местния парламент – общинския съвет. Поемайки отговорност пред колегите си професионалния общински съветник поставя същите условия на избраното от него ръководство на общината. Провалил се избраник лишава от изборни права избирателите си в следващия избор. Така ръководител и електорат ще носят солидарна отговорност за управлението на всяко ниво! Такъв принцип на управление налага непрекъснат изборен процес, в който ще се развиват едновременно и критериите за оценка на ръководителите! На изборен принцип ще бъдат всички ръководни длъжности: местния шериф, директорите на училища и детски градини… всеки от когото зависим ПРЯКО, ще го избираме ние. Кметовете ще бъдат избирани от общинските съветници и ще представляват депутатите във виртуалния парламент. Те също ще избират областната управа, министрите и премиера. Президентска институция няма да има! Народа нито познава дейността на централната власт, нито може да упражнява някакъв контрол върху нея. Затова нямаме право да избираме онези, за които не носим отговорност! Такава отговорност ще носят кметовете. Те ще упражняват и своя контрол!

Такъв принцип на изборност налага прозрачност на всички нива, защото всеки носи персонална отговорност. Точно тази отговорност е присъствие на ПРЯКАТА демокрация. Тя прави народа отговорен и солидарен с ръководителите си пред предизвикателствата на съвременното управление! Това е най-висшата форма на изборност, която ще промени облика на обществото ни!
Ще ни направи велик народ!

Вашият коментар