БЕЗ партии и политици

Алтернатива на това зло ви дава народното движение „БЕЗ партии и политици!“

17/01/2016 / Ради Чухлев / Идеология

В динамично променящия се свят всяка нова концепция за социално устройство на обществото и държавата бързо остарява. Да се намери една универсална идея за социално устройство, която да изрази в най-широк спектър многообразието от ценности и възгледи, не само е невъзможно, но и вредно! Това ограничава възможността, творчески да се интерпретира живота! Няма програма, по която творецът да твори! Вдъхновението не се подчинява на никакви човешки правила! То идва от Бог!

И все пак хората искат да знаят, искат да бъдат убедени, че има социална концепция, която може да „сложи нещата в ред” по най-справедливия начин! Те са готови да се съобразяват с нея, да се съгласяват, дори да се примиряват с нея, само да има порядък – а не хаос, анархия и несправедливост! Този възглед на социалното „животно”, наречено човек, все още битува в съзнанието му благодарение на „стадния му инстинкт”. Точно този първичен инстинкт е причината, да си създаваме идоли и сляпо да ги следваме, освобождавайки себе си от отговорност. Днес безотговорността е престъпление!

Историята показва, че поведение, което игнорира възможността човек сам да интерпретира живота си творчески, подчинявайки го на някаква „фикс” идея, не е водило човечеството към добър край! Такъв беше хитлеристкия девиз „Германия над всички!“ Такава е и днешната концепция на фалшивата „демокрация“, която издига в култ материалното благоденствие, а игнорира човешкия порив към съзидателност. „Нищо истинско ценно не може да бъде постигнато в резултат на амбиция или обикновено чувство за дълг. То може да бъде постигнато само чрез любов и преданост към хората и към действителните неща”, казва Айнщайн

Това предизвикателство на съвремието пасва само на духовно бедния, „потребителския” човек, а не на творецът! Затова и ценностите се промениха – предметите се обичат, а хората се използват! Стремят се да ИМАТ, а не да БЪДАТ! Стремежът да „имаш”, обаче, става безграничен, защото се подклажда от мита за „недостатъчност”! Затова най-богатите са най-алчни. Такава всеобща мания ще доведе планетата ни до унищожение! Тя е причината за всички социални противоречия и войни, за нещастието на цялото човечество! Коренът на злото е в социалното устройство на обществото! Алтернатива на това зло ви дава народното движение „БЕЗ партии и политици!“

Вашият коментар